Uniwersalne Oprogramowanie dla Firm

Ewidencja pojazdów, obsługa zleceń
Inwentaryzacja sprzętu
Planowanie urlopów

FAQ: CZĘSTE PYTANIA I POMOC

Nie możesz uruchomić programu?PROBLEM Z UPRAWNIENIAMI:PRACA W SIECI KOMPUTEROWEJ:PROBLEMY Z DZIAŁANIEM PROGAMU:POZOSTAŁE:
Problem z uprawnieniami? Uruchom program w trybie "Jako Administrator"

Jeśli masz problem z działaniem programu, przeważnie wynika to z braku stosownych uprawnień (Zobacz: jak skonfigurować uprawnienia). Możesz spróbować skonfigurować uprawnienia ręcznie lub spróbować uruchomić program w trybie "Jako Administrator".
Jak to zrobić?
Ważne: Operację tą w niektórych sytuacjach musi wykonać użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi (osoba, która instalowała program). Operację tą wystarczy wykonać raz.

Właściwości programu:


Zakładka zgodność:


Opcja: Uruchom jako administrator:

Jak skonfigurować uprawnienia (Windows 7-10)?

Aby pracować w systemie Windows Vista, 7, 8, 10 z naszym oprogramowaniem należy poprawnie skonfigurować uprawnienia systemowe. W poniższych dokumentach szczegółowo opisano proces nadawania stosownych uprawnień:

Jak skonfigurować uprawnienia: Menedżer Pojazdów PL+ od wersji v2.1
Jak skonfigurować uprawnienia: Ewidencja Wyposażenia PL+ od werji v2.1
Jak skonfigurować uprawnienia: Menedżer i Ewidencja starsze wersje
Jak skonfigurować uprawnienia: pozostałe programy
Masz problemy? Otwórz plik error.log by poznać szczegóły

Jeśli masz problem z programem, np. z powodu braku uprawnień nie możesz zalogować się lub ukazują się komunikaty o błędach pomocny może okazać się log błędów, w którym zapisywane są wszelkie informacje ułatwiające identyfikację problemu.

By szybko podejrzeć plik error.log naciśnij klawisz F12 będąc w programie.

Log błędów znajduje się w folderze:

    C:\ProgramData\SoftwareProjekt\MenedzerPojazdow\debug\error.log

lub

    C:\Users\All Users\SoftwareProjekt\MenedzerPojazdow\debug\error.logW przypadku starszych wersji programów (sprzed kilku lat) log będzie nosił nazwę error.txt i umieszczony będzie w:

    C:\Program Files (x86)\SoftwareProjekt\MenedzerPojazdow\debug\error.txt


WAŻNE: W miejscu MenedzerPojazdow powinan znaleźć się nazwa odpowiedniego programu. Ścieżkę do pliku error.log można wprowadzić w Eksploratorze Windowsa w górnej belce adresu lub odszukać go manualnie.Należy również upewnić się, że foldery systemowe nie są ukryte w systemie. W przeciwnym wypadku nie uda nam się dostać do stosownego pliku i folderu. W tym celu należy otworzyć ustawienia wyświetlania folderów i plików systemowych i włączyć stosowną opcję:Czy program działa w sieci?

Tak. Program działa w sieci. Szczegóły w instrukcji obsługi dostępnej w dziale 'Pobierz programy'.

W przypadku programów Menedżer Pojazdów, Ewidencja Wyposażenia baza danych może zostać udostępniona komputerom dostępnym w sieci Windows. Innymi słowy komputer, który ma pracować z bazą danych musi posiadać dostęp do katalogów i plików znajdujących się na serwerze (uprawnienia do odczytu i zapisu).

W przypadku programów Organizer Pracy, Obsługa Biura oraz Grafik Urlopowy dostęp do bazy danych odbywa się za pośrednictwem protokołu TCP/IP. Nie jest więc konieczny fizyczny dostęp do katalogów i plików znajdująych się na serwerze.
Jak skonfigurować bazę Menedżera Pojazdów / Ewidencji Wyposażenia do pracy w sieci?

WAŻNE: By pracować z bazą danych na kilku stanowiskach / komputerach, na każdym stanowisku/komputerze wskazana ścieżka do bazy danych musi być identyczna i różnić się jedynie literą dysku. Pracownicy zaś muszą mieć zainstalowany program na swoim komputerze.
 1. Tworzymy bazę danych na serwerze, np. w folderze np: c:\udostepnione\baza_danych
 2. Udostępniamy do zapisu / odczytu folder c:\udostepnione\
 3. Użytkownik nr 1 mapuje dysk sieciowy (\\SERVER\udostepnione\ na X:) i podłącza w programie bazę podając ścieżkę: X:\baza_danych
 4. Użytkownik nr 2 mapuje dysk sieciowy (\\SERVER\udostepnione\ na Z:) i podłącza w programie bazę podając ścieżkę: Z:\baza_danych
 5. Jeśli chcemy pracować z bazą danych również na serwerze, musimy również na tym komputerze wykonać mapowanie dysku, tak by ścieżka była identyczna (X:\baza_danych)
 6. NIE WOLNO wskazać bazy danych w inny sposób. Przykładowo na serwrze nie możemy podłączyć bazy danych podając jako ścieżkę do bazy danych folderu c:\udostepnione\baza_danych. Uniemożliwi to pracę w sieci.

Jak skonfigurować bazę Firebird do pracy w sieci? (System Obsługi Zleceń, Grafik Urlopowy, Obsługa Biura)

W programach System Obsługi Zleceń, Grafik Urlopowy, Obsługa Biura, Zarządzanie Szkoleniami, Organizer Pracy możliwe jest utworzenie jednej wspólnej bazy danych, na której może pracować kilka komputerów.

Sposób założenia i skonfigurowania bazy danych opisano w instrukcji konfiguracji updawnień w rozdziale "5. Konfiguracja pracy w sieci".


W skrócie, można to zrobić na dwa sposoby:


Użyj NAZWY SERWERA:
Jeśli nazwa serwera, to \\SERVER_DB, baza danych zaś zainstalowana jest na serwerze w folderze C:\Baza\bazadanych.fdb, wówczas ścieżka do bazy danych będzie miała postać:
Użyj IP SERWERA:
Jeśli serwer dostępny jest w sieci internet poprzez adres IP: 198.0.1.2 wówczas ścieżka do bazy danych będzie miała postać:
Ważne:
Czy program można zainstalować na serwerze?

Program nie wymaga instalacji na serwerze. Mimo to możliwe jest umieszczenie bazy danych na komputerze pełniącym rolę serwera. Sam program musi zostać zainstalowany na każdym komputerze z osobna. Szczegóły w instrukcji obsługi dostępnej w dziale 'Pobierz programy'.
Czy program można obsługiwać na odległość, np. przez Internet?

Tak, w przypadku programów Organizer Pracy, Obsługa Biura oraz Grafik Urlopowy dostęp do bazy danych odbywa się za pośrednictwem protokołu TCP/IP. Istnieje zatem możliwość dostępu do bazy danych poprzez adres IP serwera.

W przypadku programów Menedżer Pojazdów, Ewidencja Wyposażenia na dzień dzisiejszy nie oferujemy takiej możliwości. Nie wykluczamy rozbudowy powyższych programów w tym kierunku.
Przenieśliśmy bazę ale nie ma w niej poprzednich danych

Czasami po przeniesieniu bazy danych w inne miejsce okazuje się, że nie ma w niej danych, które widoczne były w programie. Innymi słowy znalezione pliki bazy danych nie zawierają informacji wprowadzanych w programie, jak gdyby były one zapisywane zupełnie w innym miejscu, niż wskazywałaby na to widoczna w programie ścieżka do bazy danych.

Przyczyną może być mechanizm zwany "VirtualStore" istniejący w systemie Windows od wersji Vista. Jest on stosowany w przypadku dość restrykcyjnego ograniczenia uprawnień użytkownikowi.

W skrócie polega on na utworzeniu kopii danych dla każdego użytkownika zalogowanego do systemu w indywidualnym folderze. Zatem zawartość folderu:
    C:\ProgramData\SoftwareProjekt\MenedzerPojazdow

zostanie skopiowana do:
    C:\Users\ {NAZWA_ZALOGOWANEGO_USERA} \AppData \Local \VirtualStore \ProgramData \SoftwareProjekt \MenedzerPojazdow

Dla użytkownika jest to "niewidzialne". On nadal posługuje się folderem:
    C:\ProgramData\SoftwareProjekt\MenedzerPojazdow

choć tak naprawdę dane zostają zapisane w:
    C:\Users\ {NAZWA_ZALOGOWANEGO_USERA} \AppData \Local \VirtualStore \ProgramData \SoftwareProjekt \MenedzerPojazdow

Jeśli szukamy tej właściwej bazy, proszę spróbować poszukać jej w opisanej powyżej lokalizacji "VirtualStore".
Czy jest możliwe udostępnienie programu w sieci wewnętrznej firmy do wglądu np. przełożonego, czy wiąże się to z zakupem kolejnej licencji?

Zakup jednej sztuki oprogramowania uprawnia do użytku na jednym stanowisku komputerowym. Jeśli konieczne jest udostępnienie programu dla przysłowiowego szefa należy posiadać dodatkową licencję. Na zakup kolejnych licencji przysługują specjalne rabaty. Z każdą kopią programu skojarzony jest indywidualny numer licencji.
Jak przenieść bazę danych na inny komputer?

Aby przenieść bazę danych na inny komputer najprostszym sposobem jest skopiowanie całej zawartości katalogu z bazą danych wraz ze wszystkimi plikami i ewentualnymi podkatalogami na nowy komputer (chodzi o katalog z bazą danych nie zaś katalog z programem). Po uruchomieniu programu wskazujemy nową lokalizację bazy. Aby upewnić się gdzie znajduje się baza danych proszę podczas logowania do programu kliknąć przycisk 'Konfiguruj bazę' znajdujący się w lewym dolnym rogu ekranu a następnie odczytać informację u dołu ekranu 'Obecna lokalizacja bazy danych'.

W przypadku programów Menedżer Pojazdów, Ewidencja Wyposażenia baza danych to zbiór plików między innymi z rozszerzeniem .DB (i nie tylko) oraz zbiór podkatalogów.

W przypadku programów Organizer Pracy, Obsługa Biura oraz Grafik Urlopowy baza danych znajduje się w pojedyńczym pliku z rozszerzeniem .FDB
Błąd: Menedżer Pojazdów / Ewidencja Wyposażenia: nie udaje się podłączyć istniejącej bazy danych

Przyczyn problemu może być kilka:

1. By podłączyć bazę danych należy skonfigurować poprawie uprawnienia.
Więcej w dziale: Jak skonfigurować uprawnienia


2. Aby program działał poprawnie na każdym stanowisku/komputerze wskazana ścieżka do bazy danych musi być identyczna i może różnić się co najwyżej literą dysku. Przykład: Więcej na ten temat najdziesz w dziale: Jak skonfigurować bazę danych).


3. Jeśli wcześniej udało się uruchomić program lecz ścieżka do bazy danych nie spełniała powyżej opisanego kryterium (nie różniła się jedynie literą), dostęp do bazy danych może zostać stale zablokowany. Aby rozwiązać ten problem należy usunąć stosowne pliki konfiguracyjne, które "przechowują" poprzednie, błędne ustawienia (gdy na dwóch komputerach były podane różne ścieżki).

Należy usunąć następujące pliki: Przykładowe lokalizacje powyższych plików: Usunięcie powyższych plików nie stanowi problemu, gdyż program utworzy je ponownie (zapisując nową, poprawną konfigurację).


4. Inną przyczyną może być użycie w nazwach folderów gdzie znajduje się baza znaków specjalnych i polskich liter, n.p.: Rozwiązaniem może być zmiania powyższych nazw i ponowne podłączenie bazy danych w programie. Przykład nazw po zmianie:
Błąd: Menedżer Pojazdów / Ewidencja Wyposażenia: przy ponownym uruchomieniu nie łączy się z bazą danych

Jeśli udało Ci się utworzyć bazę danych, jednak po ponownym uruchomieniu programu nie udaje się połączyć z bazą i otrzymujesz poniższy komunikat, w większości przypadków oznacza to, że brakuje pewnych uprawnień.Więcej w dziale: Jak skonfigurować uprawnienia
Do analizy problemu braku uprawnień może przydać się plik błędów error.log ([Klikni tutaj] by dowiedzieć się więcej o error.log).

Jeśli mimo nadania wszystkich uprawnień komunikaj pojawia się nadal może oznaczać to, że przy pierwszym razem baza nie została utworzona poprawnie. Należy wówczas spróbować utworzyć bazę ponownie.
Błąd: Menedżer Pojazdów / Ewidencja Wyposażenia: uruchamiania się bardzo długo

"Program bardzo wolno uruchamia się, zawiesza się na kilkanaście/kilkadziesiąt sekund, po czym zaczyna pracować normalnie".

Wolne otwieranie programu (szczególnie Menedżera Pojazdów lub Ewidencji Wyposażenia) zazwyczaj spowodowane jest funkcją sprawdzania terminów. Podczas uruchamiania program sprawdza, czy na dany dzień nie ma zaplanowanych terminów. Jeśli baza ma dużo wpisów (wiele pojazdów, dokumentów, wpisów w terminarzu, wiele napraw, itp), wówczas konieczna jest analiza wielu plików bazy danych. Dodatkowo jeśli baza umieszczona jest na innym komputerze, będącym w sieci, wówczas dostęp do tychże plików jest dodatkowo spowolnione z uwagi na pracę w sieci.

Jak rozwiązać ten problem?

Proszę spróbować wyłączyć w opcjach mechanizm funckje sprawdzania terminów. Jeśli program zacznie się otwierać sprawnie, proszę spróbować zmieniać ustawienia tak, by pozostawić tylko te rzeczywiście wymagane.

Dodatkowo można wyłączyć sprawdzanie terminów podczas startu programu i wywoływać je ręcznie z poziomu menu: "Narzędzia -> Sprawdź terminy".

Proszę wyłączyć / poeksperymentować z poniższymi opcjami:


Błąd: Znikające dane w bazie danych, Windows 10

"Wprowadzałem dane do programu jednak po ponownym zalogowaniu się, nie widzę ich". Problemem może być lokalizacja bazy danych oraz mechanizm VirtualStore w Windowsie 10.

System Windows 10 (ale i starsze, od wersji VISTA) wykorzystuje mechanizm VirtualStore, który tworzy kopię wszelkich plików jeśli są one umieszczone w pewnych specyficznych folderach, takich jak np. C:\program files (x86)\SoftwareProjekt\...; c:\Users; \Moje Dokumenty, itp.). Jeśli baza danych została utworzona w jednym z tych specyficznych folderów wówczas mechanizm VirtualStore wykona indywidualną kopię bazy dla każdego użytkownika komputera (logującego się z innego konta lub uruchamiając program z innymi uprawnieniami).

Przykładowo:
 1. Użytkownik z prawami administratora zakłada nową bazę, wpisuje jakieś dane. (Loguje się do komputera jako administrator lub uruchamia program w trybie "Jako administrator")
 2. Następnie loguje się na konto nieadministratorskie lub uruchamia program już nie "Jako administrator".
 3. W tym momencie mechanizm VirtualStore utworzy kopię bazy danych i wszelkie zmiany na bazie danych będą się odbywały na tej nowej kopii.
 4. Gdy ponownie program zostanie uruchomiony jako użytkownik z punktu 1, wówczas wczytana zostanie pierwotna baza niezawierająca zmian wprowadzonych w punkcie 2-3.
Rozwiązaniem tego problemu jest utworzenie bazy danych w ogólnodostępnym folderze (np. c:\baza_danych)

Proszę utworzyć bądź przenieść instniejącą bazę danych do folderu:

    c:\baza_danych

Proszę pamiętać o nadaniu stosownych uprawnień: do odczytu / zapisu do tego folderu.

Błąd: Wprowadzane dane nie pojawiają się w tabelach

Proszę sprawdzić ustawienie filtrów na datę (prawy dolny róg ekranu). Przykładowo jeśli mamy ustawiony filtr na rok 2007 a wprowadzany dane na rok 2006, informacje te zostaną ukryte w tabelach.
Błąd: Wprowadzam numer licencji do wersji demo i nic się nie dzieje

Wersja demo nie stanie się wersją pełną po wprowadzeniu numeru licencyjnego. Aby pracować z pełną wersją programu należy zainstalować ją z otrzymanej płyty CD.
Błąd podczas włączania opcji sprawdzania terminów podczas startu komputera

Jeśli nie możesz włączyć opcji sprawdzania terminów podczas startu komputera oznacza to brak uprawnień do rejestru systemowego. Aby wyeliminować ten problem uruchom program w trybie "jako administrator" (opcja po naciśnięciu prawego przycisku myszy na ikonie programu) i wówczas włącz stosowną opcję. Możesz również nadać stosowne uprawnienia do klucza w rejestrze systemowym:

Jeśli nie możesz zmienić uprawnień w edytorze rejestru, oznacza to, że program regedit nie został uruchomiony z poziomu administratora. W Windows 10 jest to dość znany problem. Aby rozwiązać ten problem należy uruchomić edytor rejestru w następujący sposób: Po tej operacji edytor rejestru będzie pracować w trybie administartora z pełnymi uprawnieniami do jego edycji.
Błąd "Insufficient Disk Space"

Jeśli podczas pracy z programem zobaczysz poniższy komunikat informujący o niewystarczającym miejscu na dysku ("Insufficient Disk Space")

wykonaj następujące kroki:

1. Zmiana konfiguracji silnika BDE

W tym celu należy:

2. Oczyszczanie dysku z niepotrzebnych plików tymczasowych
 1. Odszukujemy w Eksloratorze (lub "Mój komputer") dysku, na którym zainstalowana jest baza danych
 2. Zaznaczamy dysk
 3. Klikamy prawy klawisz myszy i wybieramy opcję "Właściwości"
 4. Klikamy przycisk "Oczyszczanie dysku"
 5. Zaznaczamy pliki do usunięcia (możemy zaznaczyć wszystkie pozycje)
 6. Klikamy "ok"3. Optymalizacja bazy danych

Wykonujemy optymalizajcę bazy danych wybierając stosowną opcję z menu:


4. Koniecznie restartujemy komputer
Jak przyspieszyć działanie bazy danych Menedżera Pojazdów / Ewidencji Wyposażenia?

Problem błędu BDE: error $210D

Aby zapewnić optymalnie szybką pracę programu należy odpowiednio skonfigurować parametry silnika bazy danych BDE.
Poniższe ustawienia mogą również pomóc rozwiązać problem błędu error $210D


W tym celu należy:
Błąd: "Nie udało się połączyć z bazą danych." - nie działa silnik Firebird

Jeśli podczas pracy z programem System Obsługi Zleceń, Grafik Urlopowy, Obsługa Biura lub Zarządzanie Szkoleniami pojawi się komunikat "Nie udało się połączyć z bazą danych." może oznaczać to, że silnik bazy danych jest wyłączony. Silnik tem instalowany jest wraz z programem i musi być uruchomiony zawsze w tle jako usługa, co powinno odbywać się automatycznie.

Proszę wykonać następujące kroki: Jeśli na żadnej z list nie ma pozycji "Firebird ...", oznacza to, że silnik bazy danych został odinstalowany. Wówczas należy ponownie uruchomić instalator programu i zainstalować silnik "Firebird".
Błąd związany z plikiem GDS32.DLL

Jeśli podczas pracy z programem pojawi się komunikat informujący o błędzie związanym z plikiem GDS32.DLL oznacza to, że silnik bazy danych Firebird nie został zainstalowany w sposób właściwy. Należy ponownie zainstalować silnik Firebird (z płyty CD lub wybierając stosowną opcję z menu Start z folderu z programem) upewniając się, że mamy włączoną opcję "Wygenerowanie biblioteki klienta jako GDS32.DLL do obsługiwania starszych aplikacji".


Błąd: Problem z instalacją silnika bazy danych BDE

Niektóre programy antywirusowe mogą powodować pewne problemy związane z instalacją silnika BDE podczas instalacji programu Menedżer Pojazdów lub Ewidencja Wyposażenia: informacje o błędzie jak na ekranie poniżej lub związane z plikami MiniReg.exe / BdeInst.dll.Istnieją dwie możliwości rozwiązania problemu:


W przypadku rozwiązania nr 2 należy ręcznie zarejestrować w systemie bibliotekę BdeInst.dll. Aby tego dokonać należy wywołać w katalogu gdzie zainstalowano program, np.

    C:\Program Files\SoftwareProjekt\Menedżer Pojazdów\bde\

następujące polecenie systemowe:

    regsvr32 BdeInst.dll
Na czym polega usługa pomocy technicznej?

Usługa pomocy technicznej uprawnia użytkownika do korzystania z pomocy naszego pracownika poprzez pocztę elektroniczną. Do pomocy tej można zaliczyć odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące obsługi programów, wskazówki w rozwiązywaniu powstałych problemów podczas obsługi programu (np. jeśli nie wiemy jak skorzystać z danej funkcji), utrata wersji instalacyjnej, zagubienia nr licencji, pomoc w odzyskaniu zapomnianego hasła, dostęp do pojawiających się aktualizacji do programu itp.
Co trzeba zrobić by pobrać aktualizację do programu?

Aby pobrać aktualizację programu należy zalogować się do działu 'Twoje konto'. Aktualizacje dostępne są dla użytkowników, którzy posiadają usługę pomocy technicznej wykupioną w okresie gdy ukazała się aktualizacja.
Jak odzyskać hasło do bazy danych?

Jeśli zapomnieliście Państwo hasła do bazy danych prosimy o kontakt z nami na nasz adres email. Pomoc techniczna świadczona przez nas obejmuje usługę odzyskiwania haseł.
Co zrobić jak się zapomniało hasło i login do swojego konta?

Prosimy skorzystać z odpowiedniego formularza służącego do przypominania hasła, znajdującego się w dziale 'Twoje konto'. Jeśli mimo wszystko nie uda się odzyskać hasła prosimy o kontakt z nami na nasz adres email.
Czy dane które wprowadza się w wersji demo, po zainstalowaniu pełnej wersji programu będą zachowane?

Tak, dane będą zachowane. Dane przechowywane są w plikach niezależnych od instalacji, dlatego też odinstalowanie programu czy też zainstalowanie pelnej wersji na wersji demo nie spowoduje ich utraty.

W przypadku programów Menedżer Pojazdów, Ewidencja Wyposażenia baza danych z wersji demo zostanie automatycznie wczytana do programu. Natomiast w przypadku programów Organizer Pracy, Obsługa Biura oraz Grafik Urlopowy należy ręcznie wskazać lokalizację bazy z wersji demo.
Gdzie szukać Asystenta Zadań PL+ do pobrania?

Darmowy program Asystent Zadań PL+ należy pobrać z działu 'Twoje konto'. Po zalogowaniu się na swoje konto na ekranie ukaże się kilka zakładek. Proszę kliknąć na zakładkę pt. 'Asystent Zadań' aby przejść na stronę pobierania programu. W przypadku problemu ze znalezieniem zakładki najprościej wyszukać w przeglądarce internetowej tekstu 'Asysten Zadań' (skrót ctrl+F).
Jak sprawdzić zapotrzebowania na szkolenia

Zobacz dokument jak sprawdzać zapotrzebowania na szkolenia w programie Zarządzanie Szkoleniami PL+ dla szkoleń już zakończonych:

Jak sprawdzić zapotrzebowanie na szkolenie.pdf

Zapotrzebowanie na szkolenie działa wg scenariusza:
 1. Program przegląda definicję zapotrzebowania na szkolenia wg przypisania do Grupy Kosztów, Stanowiska oraz Kategorii zaszeregowania.
 2. Program szuka pracowników przypisanych do wskazanej Grupy Kosztów, Stanowiska lub Kategorii zaszeregowania.
 3. Następnie program przeszukuje szkolenia zakończone i uczestników tegoż szkolenia sprawdzając datę do kiedy ważne jest dane szkolenie zestawiając je z wymaganiami na szkolenie.

Czy istnieje możliwość importu danych z faktur elektronicznych od dostawców paliw (BP,STATOIL,SHELL) w programie Menedżer Pojazdów?

Tak. Program umożliwia import danych do tabeli koszty / zużycie paliwa poprzez arkusze .CSV. Taki format arkuszy wykorzystywany jest przez stacje benzynowe w celu przekazywania powyższych danych.
Dla firmy: Asystent Firmowy PL+ Nowoczesna Aplikacja Internetowa do Zarządzania Firmą
Dla domu: Domowe Finanse PL+ Planowanie i Kontrolowanie Osobistego Budżetu