Uniwersalne Oprogramowanie dla Firm

Ewidencja pojazdów, obsługa zleceń
Inwentaryzacja sprzętu
Planowanie urlopów

RAPORTY DODATKOWE

Proponujemy Państwu pakiety dodatkowych raportów rozszerzające możliwości naszych oprogramów. Raporty sprzedawane są w formie elektronicznej.


Raporty dla Menedżera Pojazdów PL+:
Raporty dodatkowe
Raporty dodatkowe
Raporty dla Ewidencji Wyposażenia PL+:
Raporty dodatkowe
Raporty dodatkowe
Zestaw numer I (Menedżer Pojazdów PL+)

Ekrany raportów
Zobacz instrukcję obsługi
Zobacz umowę licencyjną
Kup raport


Zestaw zawieraja następujące raporty:
 • Zbiorcze zestawienie kosztów
  dla wszystkich pojazdów lub wskazanego z podziałem na rodzaje wydatków, centra kosztowe (CK), zakup paliwa.

 • Zbiorcze zestawienie przejazdów
  dla wszystkich pojazdów lub wskazanego z podziałem na wszystkie trasy bądź dla jednej wybranej.

 • Zbiorcze zestawienie napraw
  dla wszystkich pojazdów lub wskazanego.

 • Zbiorcze zestawienie wyposażenia
  dla wszystkich pojazdów lub wskazanego z podziałem na wszystkie rodzaje lub dla jednego wskazanego rodzaju wyposażenia.

 • Zbiorcze zestawienie dokumentów
  dla wszystkich pojazdów lub wskazanego z podziałem na wszystkie rodzaje lub dla jednego wskazanego rodzaju dokumentu.

Jeśli na raporcie nie mieszczą się wszystkie informacje z wybranej tabeli, wówczas skorzystamy z funkcji dołączania do raportu dodatkowej kolumny. Dzięki temu możliwa jest kompozycja raportów z wybranych zestawów informacji.
raporty dla oprogramowania dla biznesu

Cena netto 49.00 zł
Cena brutto 60.27 zł

Produkt dostępny
Czas realizacji 48h
Wysyłka gratis!


Zestaw numer II (Menedżer Pojazdów PL+)

Ekrany raportów
Zobacz instrukcję obsługi
Zobacz umowę licencyjną
Kup raport


Zestaw zawieraja następujące raporty:
 • Sumaryczne zestawienie kosztów
  dla wszystkich pojazdów w zadanym okresie z możliwością filtrowania wg centrum kosztowego (CK) i zakupu paliwa.

 • Kontrola według przebiegów
  dla wszystkich pojazdów lub wskazanego, z wyborem które ze zdarzeń powinny być uwzględniane podczas sprawdzania oraz ustawieniem zakresu stanu licznika przed i po zdarzeniu.

 • Kontrola terminów
  dla wszystkich lub wskazanego pojazdu z wyborem które ze zdarzeń powinny być uwzględniane podczas sprawdzania oraz dodatkowym ustawieniem zakresu dat od - do.

 • Dane szczegółowe o pojazdach
  dla wszystkich pojazdów lub wskazanego(-ych) (wg numeru rejestracyjnego, numeru floty, statusu pojazdu) z wyborem zakresu dat od - do oraz wskazaniem tabel, które będą umieszczone na raporcie.
raporty dla oprogramowania dla firm

Cena netto 49.00 zł
Cena brutto 60.27 zł

Produkt dostępny
Czas realizacji 48h
Wysyłka gratis!


Zestaw numer I (Ewidencja Wyposażenia PL+)

Ekrany raportów
Zobacz instrukcję obsługi
Zobacz umowę licencyjną
Kup raport


Zestaw zawieraja następujące raporty:
 • Sumaryczne zestawienie sprzętu wg rodzaju
  Podsumowanie ilości oraz łącznych kosztów zakupu sprzętu. Dane pogrupowane według rodzaju sprzętu.

 • Sumaryczne zestawienie komputerów wg rodzaju
  Podsumowanie ilości oraz łącznych kosztów zakupu komputerów. Dane pogrupowane według rodzaju komputerów.

 • Zestawienie sprzętu dla wskazanego klasyfikatora
  Tabelaryczne zestawienie podstawowych informacji nt sprzętu danej klasy z możliwością dołączenia do raportu dodatkowych kolumn.

 • Zestawienie komputerów dla wskazanego klasyfikatora
  Tabelaryczne zestawienie podstawowych informacji nt komputerów danej klasy z możliwością dołączenia do raportu dodatkowych kolumn.

 • Zestawienie dostawców / kontrahentów.
  Zestawienie firm z katalogu firm (słownika).
programy w biznesie - raporty dodatkowe

Cena netto 49.00 zł
Cena brutto 60.27 zł

Produkt dostępny
Czas realizacji 48h
Wysyłka gratis!


Zestaw numer II (Ewidencja Wyposażenia PL+)

Ekrany raportów
Zobacz instrukcję obsługi
Zobacz umowę licencyjną
Kup raport


Ważne: Raporty działają z Ewidencją Wyposażenia PL+ w wersji minimum 1.0.4

Zestaw zawiera następujące raporty:
 • Arkusz spisu z natury
  Arkusz spisu z natury dla wybranych elementów wyposażenia przydatny podczas wykonywania inwentaryzacji na koniec roku.

 • Szczegółowo komputery wg kryteriów
  Szczegółowe zestawienie podstawowych danych na temat komputerów, ich właściwości, użytkowników oraz zainstalowanego oprogramowania. Raport analogiczny do jego odpowiednika z programu głównego lecz rozszerzony o możliwość zawężenia listy elementów na wydruku poprzez wybór klasyfikacji komputerów, lokalizacji w której komputer jest użytkowany bądź dostawcy sprzętu.

 • Szczegółowo sprzęt wg kryteriów
  Szczegółowe zestawienie podstawowych danych na temat pozostałego sprzętu, jego właściwości oraz użytkowników. Raport analogiczny do jego odpowiednika z programu głównego lecz rozszerzony o możliwość zawężenia listy elementów na wydruku poprzez wybór klasyfikacji sprzętu, lokalizacji w której sprzęt jest użytkowany bądź dostawcy.
programy w biznesie - raporty dodatkowe

Cena netto 49.00 zł
Cena brutto 60.27 zł

Produkt dostępny
Czas realizacji 48h
Wysyłka gratis!


Brakuje Ci jakiejś funkcji w programie?


Ile jest 2+1 =