Uniwersalne Oprogramowanie dla Firm

Łatwa ewidencja pojazdów, wyposażenia, zarządzanie zleceniami, biurem, urlopami

logo

RAPORTY DODATKOWE

Proponujemy Państwu pakiety dodatkowych raportów rozszerzające możliwości naszych oprogramów. Raporty sprzedawane są w formie elektronicznej.


Raporty dla Menedżera Pojazdów PL+:
Raporty dodatkowe
Raporty dodatkowe
Raporty dla Ewidencji Wyposażenia PL+:
Raporty dodatkowe
Raporty dodatkowe
Zestaw numer I (Menedżer Pojazdów PL+)

Ekrany raportów
Zobacz instrukcję obsługi
Zobacz umowę licencyjną
Kup raport


Zestaw zawieraja następujące raporty:
 • Zbiorcze zestawienie kosztów
  dla wszystkich pojazdów lub wskazanego z podziałem na rodzaje wydatków, centra kosztowe (CK), zakup paliwa.

 • Zbiorcze zestawienie przejazdów
  dla wszystkich pojazdów lub wskazanego z podziałem na wszystkie trasy bądź dla jednej wybranej.

 • Zbiorcze zestawienie napraw
  dla wszystkich pojazdów lub wskazanego.

 • Zbiorcze zestawienie wyposażenia
  dla wszystkich pojazdów lub wskazanego z podziałem na wszystkie rodzaje lub dla jednego wskazanego rodzaju wyposażenia.

 • Zbiorcze zestawienie dokumentów
  dla wszystkich pojazdów lub wskazanego z podziałem na wszystkie rodzaje lub dla jednego wskazanego rodzaju dokumentu.

Jeśli na raporcie nie mieszczą się wszystkie informacje z wybranej tabeli, wówczas skorzystamy z funkcji dołączania do raportu dodatkowej kolumny. Dzięki temu możliwa jest kompozycja raportów z wybranych zestawów informacji.
raporty dla oprogramowania dla biznesu

Cena netto 49.00 zł
Cena brutto 60.27 zł

Produkt dostępny
Maks. czas realizacji 48h
Wysyłka gratis!


Zestaw numer II (Menedżer Pojazdów PL+)

Ekrany raportów
Zobacz instrukcję obsługi
Zobacz umowę licencyjną
Kup raport


Zestaw zawieraja następujące raporty:
 • Sumaryczne zestawienie kosztów
  dla wszystkich pojazdów w zadanym okresie z możliwością filtrowania wg centrum kosztowego (CK) i zakupu paliwa.

 • Kontrola według przebiegów
  dla wszystkich pojazdów lub wskazanego, z wyborem które ze zdarzeń powinny być uwzględniane podczas sprawdzania oraz ustawieniem zakresu stanu licznika przed i po zdarzeniu.

 • Kontrola terminów
  dla wszystkich lub wskazanego pojazdu z wyborem które ze zdarzeń powinny być uwzględniane podczas sprawdzania oraz dodatkowym ustawieniem zakresu dat od - do.

 • Dane szczegółowe o pojazdach
  dla wszystkich pojazdów lub wskazanego(-ych) (wg numeru rejestracyjnego, numeru floty, statusu pojazdu) z wyborem zakresu dat od - do oraz wskazaniem tabel, które będą umieszczone na raporcie.
raporty dla oprogramowania dla firm

Cena netto 49.00 zł
Cena brutto 60.27 zł

Produkt dostępny
Maks. czas realizacji 48h
Wysyłka gratis!


Zestaw numer I (Ewidencja Wyposażenia PL+)

Ekrany raportów
Zobacz instrukcję obsługi
Zobacz umowę licencyjną
Kup raport


Zestaw zawieraja następujące raporty:
 • Sumaryczne zestawienie sprzętu wg rodzaju
  Podsumowanie ilości oraz łącznych kosztów zakupu sprzętu. Dane pogrupowane według rodzaju sprzętu.

 • Sumaryczne zestawienie komputerów wg rodzaju
  Podsumowanie ilości oraz łącznych kosztów zakupu komputerów. Dane pogrupowane według rodzaju komputerów.

 • Zestawienie sprzętu dla wskazanego klasyfikatora
  Tabelaryczne zestawienie podstawowych informacji nt sprzętu danej klasy z możliwością dołączenia do raportu dodatkowych kolumn.

 • Zestawienie komputerów dla wskazanego klasyfikatora
  Tabelaryczne zestawienie podstawowych informacji nt komputerów danej klasy z możliwością dołączenia do raportu dodatkowych kolumn.

 • Zestawienie dostawców / kontrahentów.
  Zestawienie firm z katalogu firm (słownika).
programy w biznesie - raporty dodatkowe

Cena netto 49.00 zł
Cena brutto 60.27 zł

Produkt dostępny
Maks. czas realizacji 48h
Wysyłka gratis!


Zestaw numer II (Ewidencja Wyposażenia PL+)

Ekrany raportów
Zobacz instrukcję obsługi
Zobacz umowę licencyjną
Kup raport


Ważne: Raporty działają z Ewidencją Wyposażenia PL+ w wersji minimum 1.0.4

Zestaw zawiera następujące raporty:
 • Arkusz spisu z natury
  Arkusz spisu z natury dla wybranych elementów wyposażenia przydatny podczas wykonywania inwentaryzacji na koniec roku.

 • Szczegółowo komputery wg kryteriów
  Szczegółowe zestawienie podstawowych danych na temat komputerów, ich właściwości, użytkowników oraz zainstalowanego oprogramowania. Raport analogiczny do jego odpowiednika z programu głównego lecz rozszerzony o możliwość zawężenia listy elementów na wydruku poprzez wybór klasyfikacji komputerów, lokalizacji w której komputer jest użytkowany bądź dostawcy sprzętu.

 • Szczegółowo sprzęt wg kryteriów
  Szczegółowe zestawienie podstawowych danych na temat pozostałego sprzętu, jego właściwości oraz użytkowników. Raport analogiczny do jego odpowiednika z programu głównego lecz rozszerzony o możliwość zawężenia listy elementów na wydruku poprzez wybór klasyfikacji sprzętu, lokalizacji w której sprzęt jest użytkowany bądź dostawcy.
programy w biznesie - raporty dodatkowe

Cena netto 49.00 zł
Cena brutto 60.27 zł

Produkt dostępny
Maks. czas realizacji 48h
Wysyłka gratis!


Brakuje Ci jakiejś funkcji w programie?


Ile jest 2+1 =