Uniwersalne Oprogramowanie dla Firm

Ewidencja pojazdów, obsługa zleceń
Inwentaryzacja sprzętu
Planowanie urlopów

Ekrany raportów dodatkowych NR 1 do programu EWIDENCJA WYPOSAŻENIA PL+

Główny ekran raportów:
Sumaryczne zestawienie sprzętu wg rodzaju:
Sumaryczne zestawienie sprzętu wg rodzaju - podgląd:
Sumaryczne zestawienie komputerów wg rodzaju:
Sumaryczne zestawienie komputerów wg rodzaju - podgląd:
Zestawienie sprzętu dla wskazanego klasyfikatora:
Zestawienie sprzętu dla wskazanego klasyfikatora - podgląd:
Zestawienie komputerów dla wskazanego klasyfikatora:
Zestawienie komputerów dla wskazanego klasyfikatora - podgląd:
Zestawienie dostawców / kontrahentów:
Zestawienie dostawców / kontrahentów - podgląd:
Dla firmy: Asystent Firmowy PL+ Nowoczesna Aplikacja Internetowa do Zarządzania Firmą
Dla domu: Domowe Finanse PL+ Planowanie i Kontrolowanie Domowego Budżetu