Uniwersalne Oprogramowanie dla Firm

Ewidencja pojazdów, obsługa zleceń
Inwentaryzacja sprzętu
Planowanie urlopów

Ekrany programu ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI PL+
Zarządzanie, organizowanie i planowanie szkoleń w firmie

Plan szkoleń:

Plan szkoleń


Definicja szkolenia:

Definicja szkolenia


Ekran główny programu:

Ekran główny programu


Katalog szkoleń:

Katalog szkoleń


Organizowanie szkolenia:

Organizowanie szkolenia


Uczestnicy szkolenia:

Uczestnicy szkolenia


Definicja szkoleń wymaganych:

Definicja szkoleń wymaganych


Raporty:

Raporty


Konfiguracja bazy danych:

Konfiguracja bazy danych


Dla firmy: Asystent Firmowy PL+ Nowoczesna Aplikacja Internetowa do Zarządzania Firmą
Dla domu: Domowe Finanse PL+ Planowanie i Kontrolowanie Osobistego Budżetu