Uniwersalne Oprogramowanie dla Firm

program ewidencja pojazdów, wyposażenia, obsługa biura, zlecenia, urlopy

logo

Ekrany programu ORGANIZER PRACY PL+
Planowanie prac, zarządzanie zadaniami i pracownikami

Organizowanie pracy - lista zadań:

Organizowanie pracy - lista zadań


Rezerwowanie rzutnika i innych zasobów:

Rezerwowanie rzutnika i innych zasobów


Dostępne raporty:

Dostępne raporty


Raport - podsumowanie informacji o projektach:

Raport - podsumowanie informacji o projektach


Wysyłanie wiadomości email do członków zespołu:

Wysyłanie wiadomości email do członków zespołu


Rejestr zleceń:

Rejestr zleceń


Edycja notatki związanej z zadaniem:

Edycja notatki związanej z zadaniem


Terminarz i przypominanie o planowanych zdarzeniach:

Terminarz i przypominanie o planowanych zdarzeniach


Dla domu: Planowanie i kontrolowanie domowego budżetu