Uniwersalne Oprogramowanie dla Firm

program ewidencja pojazdów, wyposażenia, obsługa biura, zlecenia, urlopy

logo

Ekrany programu SYSTEM OBSŁUGI ZLECEŃ PL+
Ewidencja, rozliczanie i kompleksowa obsługa zleceń

Główny ekran programu System Obsługi Zleceń PL+:

Główny ekran programu System Obsługi Zleceń PL+


Ewidencja zleceń:

Ewidencja zleceń


Dostępne raporty:

Dostępne raporty


Przykładowy wydruk zlecenia:

Przykładowy wydruk zlecenia


Przypominanie o planowanych terminach:

Przypominanie o planowanych terminach


Edycja szczegółów dotyczących zlecenia:

Edycja szczegółów dotyczących zlecenia


Dodawanie kolejnych pozycji zlecenia:

Dodawanie kolejnych pozycji zlecenia


Ustawienie programu - autonumeracja zleceń:

Ustawienie programu - autonumeracja zleceń


Edycja informacji o usłudze / towarze:

Edycja informacji o usłudze / towarze


Kartoteka kontrahentów

Kartoteka kontrahentów


Dla domu: Planowanie i kontrolowanie domowego budżetu