Uniwersalne Oprogramowanie dla Firm

Ewidencja pojazdów, obsługa zleceń
Inwentaryzacja sprzętu
Planowanie urlopów

Aktualizacje programu System Obsługi Zleceń PL+

Aby pobrać najnowszą aktualizację musisz posiadać ważną usługę pomocy technicznej. Sprawdź ważność Twojej usługi w dziale Twoje konto. Jeśli upłynął termin ważności Twojej pomocy technicznej przedłuż ją klikając na poniższy link.

Numer aktualnej wersji: 3.0

Kup aktualizację programu lub


Chcesz być informowany o aktualizacjach programów?
Podaj nam Swój email i zapisz się na newsletter:
Zgadzam się z Polityką Prywatności


Ważne: Każda aktualizacja zawiera w sobie zmiany z poprzednich wersji.

Aktualizacja System Obsługi Zleceń do wersji 3.0 PL+ z dnia 21.11.2022

 • Nowy wygląd ekranów informacyjnych / potwierdzających wykonanie czynności, zliczania sum w tabelach. Możliwość rozszerzenia ekranu (gdy treść nie mieści się w widocznym oknie). • Zmiany w interfejsie użytkownika. Poprawa czytelności ekranów:
  • Większe litery
  • Zmiana rozmiarów okien
  • Usunięcie zbędnych elementów
  • Korekta działania przycisku Tabulator

 • Dodano sortowanie po nazwie dla list wyboru: Rodzaju terminu, rodzaju zlecenia, kontrahenta, itp.
 • Usprawnienie opcji podpowiadania kolejnego LP dla zlecenia (podpowiedź = najwieksza wartość w zleceniach powiększona o 1)
 • Korekta opcji uniemożliwiającej zmianę numeru ewidencyjnego pracownika w kartotece osobowej.


Aktualizacja System Obsługi Zleceń do wersji 2.6 PL+ z dnia 22.11.2021

 • NOWOŚĆ: Funkcja hurtowego usuwania zleceń lub terminów w podanym zakresie dat.

  Administrator ma teraz możliwość usunięcia wielu danych w jednym kroku. Pozwoli to na pozbywanie się niepotrzebnych już, historycznych danych, a przez to przyspieszenie pracy programu.

  Przykładowo: teraz możliwe jest usunięcie wszystkich zleceń z lat 2000-2015.
  Szukaj w menu Narzędzia -> Hurtowe usuwanie danych

 • NOWOŚĆ: Funkcja oznaczania wielu terminów jako wykonanych w podanym zakresie dat. (np. jeśli chcemy wyłączyć informowanie o starych terminach przed rokiem 2020).
  Szukaj w menu Narzędzia -> Hurtowa deaktywacja terminów
  lub przycisku na ekranie sprawdzania terminów.

 • NOWOŚĆ: Opcja uniemożliwiająca zmianę numeru ewidencyjnego pracownika w kartotece osobowej.

 • Poprawka mechanizmu podpowiadania dat, wyeliminowanie błędu w przypadku wadliwego formatu daty.
 • Skorygowano problem z brakiem polskich liter w niektórych systemach operacyjnych.
 • Drobna reorganizacja menu i usunięcie zbędnych, nieaktualnych opcji programu.
 • Skorygowano eksport danych do arkusza CSV (błędne formatowanie znaku cudzysłowia).


Aktualizacja Systemu Obsługi Zleceń do wersji 2.5 PL+ z dnia 02.01.2021

 • Usprawniono mechanizm autonumeracji zleceń (gdy dwie osoby w tym samym czasie dodają nowe zlecenie numer zlecenia zostanie odpowiednio powiększony, numery nie zdublują się).
 • Usprawniono edycję numeru ewidencyjnego w kartotece osobowej (Numer ewidencyjny osoby zostanie zaktualizowany również w polach "Odpowiedzialny" za zlecenie / pozycję, "Wykonawca" w historii zleceń).
 • Zmodyfikowano sposób zapamiętywania filtrów i sposobu sortowania na zakładce "Raporty" (ustawienia nie są tracone po przejściu na inną zakładkę).
 • Usprawniono mechanizm, łączenia się i wskazywania istniejącej bazy danych.
 • Poprawiono błąd związany z zastosowaniem uprawnień dostępu do "Podsumowania zleceń" na głównym ekranie (ukrywanie danych).
 • Rozbudowano system uprawnień na raportach (Ukrywanie informacji m.in. o terminach, kontrahentach, usługach na raportach).


Aktualizacja Systemu Obsługi Zleceń do wersji 2.4 PL+ z dnia 26.09.2020

 • Kopiowanie pozycji zleceń przy tworzeniu kopii istniejącego zlecenia
 • Skorygowane źle wyświetlanych kolorów statusu zleceń
 • Skorygowane błędy w module Notatnik oraz zapisywania ustawień podczas zamykania programu
 • Dostosowanie programu do obsługiwania skalowania rozdzielczości (np. gdy ustawiono w Windowsie skalowanie rozmiaru czcionek na 125%)
 • Optymalizacja wykorzystywania pamięci systemowej
 • Usprawnienie systemu logowania błędów


Aktualizacja Systemu Obsługi Zleceń do wersji 2.3 PL+ z dnia 17.01.2019

 • Nowe pole w tabeli zleceń LP - liczba porządkowa
 • Możliwość sortowania zleceń po polu LP
 • Podpowiadanie ostatnio wprowadzonej wartości LP - ikona znaku zapytania
 • Drobne korekty w interfejsie użytkownika
 • Korekta drobnych błędów związanych z obsługą pamięci operacyjnej
 • Korekta w generatorze raportów, drobne poprawki w wyglądzie raportów


Aktualizacja Systemu Obsługi Zleceń do wersji 2.2 PL+ z dnia 27.10.2017

 • Zwiększenie czytelności okien poprzez zmianę kontrastu (fonty w czarnym kolorze)
 • Wyszukiwanie kontrahentów bez rozróżniania wielkości liter
 • Drukowanie pojedyńczego wiersza w tabelach: usługi, terminarz, pracownicy, kontrahenci, pozycje zlecenia i historia
 • Wprowadzono kolory statusów zlecenia
 • Oznaczenie czerwonym kolorem numerów zleceń, z przeterminowanym terminem realizacji
 • Korekta zauważyonych błędów: nie zawsze działające przyciski TAK/NIE, kopiowanie zamkniętych zleceń, itp.


Aktualizacja Systemu Obsługi Zleceń do wersji 2.1 PL+ z dnia 09.02.2016

 • Nowa szata graficzna w stylu Windows 10
 • Drobne poprawki, m.in. poprawiono błąd związany z usuwaniem terminów z terminarza globalnego


Aktualizacja Systemu Obsługi Zleceń do wersji 1.0.5 PL+ z dnia 27.10.2014

 • Zapamiętywanie szerokości kolumn w tabelach. Teraz gdy zmienisz szerokość kolumny program zapisze te ustawienia i przywróci po ponownym uruchomieniu programu
 • Drobne poprawki kosmetyczne w interfejsie użytkownika


Aktualizacja Systemu Obsługi Zleceń do wersji 1.0.4 PL+ z dnia 11.12.2013

Nowe funkcje:
 • Funkcja importowania listy pracowników z arkusza MS Excel
 • Możliwości szybkiego wydruku pojedynczego zlecenia
 • Nowa opcja: zablokowanie mozliwości zmiany zleceń zakończonych


Aktualizacja Systemu Obsługi Zleceń do wersji 1.0.3 PL+ z dnia 12.10.2012

Nowe narzędzie:
 • Narzędzie do automatycznej archwizacji - wykonywania kopii bezpieczeństwa bazy danych. Dostępne w programie z menu Dodatki-Achriwizacja bazy danych


Aktualizacja System Obsługi Zleceń do wersji 1.0.2 PL+ z dnia 28.09.2010

 • Edycja stawek VAT, możliwość wprowadzenia nowych stawek, np. 23%, które obowiązywać będą od 2011 roku


Dla firmy: Asystent Firmowy PL+ Nowoczesna Aplikacja Internetowa do Zarządzania Firmą
Dla domu: Domowe Finanse PL+ Planowanie i Kontrolowanie Osobistego Budżetu