Uniwersalne Oprogramowanie dla Firm

Ewidencja pojazdów, obsługa zleceń
Inwentaryzacja sprzętu
Planowanie urlopów

Aktualizacje programu Organizer Pracy PL+

Aby pobrać najnowszą aktualizację musisz posiadać ważną usługę pomocy technicznej. Sprawdź ważność Twojej usługi w dziale Twoje konto. Jeśli upłynął termin ważności Twojej pomocy technicznej przedłuż ją klikając na poniższy link.

Numer aktualnej wersji: 2.1

Kup aktualizację programu lub


Chcesz być informowany o aktualizacjach programów?
Podaj nam Swój email i zapisz się na newsletter:
Zgadzam się z Polityką Prywatności


Ważne: Każda aktualizacja zawiera w sobie zmiany z poprzednich wersji.

Aktualizacja Organizera Pracy do wersji 2.1 PL+ z dnia 06.02.2019

 • Nowa szata graficzna w stylu Windows 10
 • Korekty i usprawnienia w interfejsie użytkownika
 • Korekta drobnych błędów wziązanych z obsługą pamięci operacyjnej
 • Ułatwiony dostęp do logów programowym


Aktualizacja Organizera Pracy do wersji 1.0.9 PL+ z dnia 26.10.2014

 • Zapamiętywanie szerokości kolumn w tabelach. Teraz gdy zmienisz szerokość kolumny program zapisze te ustawienia i przywróci po ponownym uruchomieniu programu
 • Drobne poprawki kosmetyczne w interfejsie użytkownika


Aktualizacja Organizera Pracy do wersji 1.0.8 PL+ z dnia 21.11.2013

Nowości:
 • Funkcja importowania listy pracowników z arkusza MS Excel
 • Eksport danych z tabel do akrusza .CSV


Aktualizacja Organizera Pracy do wersji 1.0.7 PL+ z dnia 13.09.2013

Nowości:
 • Sortowanie drzewa po nazwie / dacie projektu
 • Pole 'Czego dotyczy' w terminach i raportach zawiera teraz pełną nazwę
  w postaci 'Projekt - Grupa - Zadanie'
 • Nowy raport: proste 'Zestawienie projektów'
 • Poprawiony problem z wysyłaniem maili w MS Outlook - opcja wyślij via SMTP
 • Teraz Menedżer / Admin może wskazać pracownika i wykonać operację:
  • 'Przejdź do zadania nad którym pracuję'
  • 'Z czym zalegam'
  • 'Nad czym pracuję'


Aktualizacja Organizera Pracy do wersji 1.0.6 PL+ z dnia 12.10.2012

Nowe narzędzie:
 • Narzędzie do automatycznej archwizacji - wykonywania kopii bezpieczeństwa bazy danych. Dostępne w programie z menu Dodatki-Achriwizacja bazy danych


Aktualizacja Organizera Pracy do wersji 1.0.5 PL+ z dnia 09.12.2010

Nowe funkcje:
 • Poprawa szybkości działania programu poprzez zoptymalizowanie pracy z drzewem projektów
 • Archiwum projektów. Przenoszenie starszych projektów do archiwum i szybsze ładowanie drzewa projektów
 • Nowa zakładka - lista spraw do załatwienia
 • Zapamiętywanie filtrów podczas zamykania programu i przywracanie ich po ponownym uruchomieniu
 • Wyszukiwanie projektów / zadań po nazwie
 • Usprawniony interfejs użytkownika ułatwiający pracę


Aktualizacja Organizera Pracy do wersji 1.0.4 PL+ z dnia 27.09.2010

Nowe funkcje:
 • Edycja stawek VAT, możliwość wprowadzenia nowych stawek, np. 23%, które obowiązywać będą od 2011 roku
 • Nowa opcja: Pracownik może widzieć prócz swoich zadań, również nieprzypisane nikomu
 • Nowa opcja: Podczas dodawania nowego zadania przez pracownika, automatycznie przypisz go do zadania
Nowe raporty:
 • Czas pracy nad projektami: łącznie i w podziale na pracownikow


Aktualizacja Organizera Pracy do wersji 1.0.3 PL+ z dnia 06.05.2010

Nowe funkcje:
 • Obsługa kółka nawigacyjnego myszy w tabelach
 • Możliwość przewijania zawartości tabel przy użyciu kólka myszy
 • Funkcja "Przejdź do zadania nad którym pracuję (Czas pracy)" przenosi do właściwej zakładki rejestracji czasu pracy
 • "Czy zatrzymać rejestrowanie czasu pracy?", sprawdzanie przed zakończeniem pracy dla użytkowników typu kierownik
Nowe raporty:
 • Zestawienie zleceń
 • Druk zlecenia wykonania pracy
 • Zestawienie rezerwacji


Aktualizacja Organizera Pracy do wersji 1.0.2 PL z dnia 20.02.2008

Usprawnienia edycji:
 • "Czy zapisać zmiany" - informowanie gdy nie zapisano zmian w szczegółach projektu/zadania
 • "Kopiuj specjalnie..." - kopiowanie elementów drzewa z możliwością ustalenia nadawanych statusów oraz doliczania określonej ilości dni do kopiowanych dat
 • "Zmien status dla potomnych" - zmiana statusu dla wszystkich podomnych elementów drzewa
 • Nowe skróty klawiszowe dla operacji na drzewie: "kopiuj", "dodaj", "usuń", "zmień status", itp
 • Zapisywanie szczegółów po wciśnięciu klawisza
Nowe rejestry
 • Rezerwacja zasobów
 • Rejestr zleceń
Nowe możliwości konfiguracji powiadomień
 • włączenie powiadomieć "zmiany nie zostały zapisane"
 • wyłączenie potwierdzeń "czy aktywować projekt / zadanie"
 • wyłączenie potwierdzeń "czy kasować projekt / zadanie"
 • wyłączenie dodawania słowa "kopia_" podczas kopiowania


Dla firmy: Asystent Firmowy PL+ Nowoczesna Aplikacja Internetowa do Zarządzania Firmą
Dla domu: Domowe Finanse PL+ Planowanie i Kontrolowanie Osobistego Budżetu