Uniwersalne Oprogramowanie dla Firm

Ewidencja pojazdów, obsługa zleceń
Inwentaryzacja sprzętu
Planowanie urlopów

Aktualizacje programu Menedżer Pojazdów PL+

Aby pobrać najnowszą aktualizację musisz posiadać ważną usługę pomocy technicznej. Sprawdź ważność Twojej usługi w dziale Twoje konto. Jeśli upłynął termin ważności Twojej pomocy technicznej przedłuż ją klikając na poniższy link.

Numer aktualnej wersji: 3.0

Kup aktualizację programu lub


Chcesz być informowany o aktualizacjach programów?
Podaj nam Swój email i zapisz się na newsletter:
Zgadzam się z Polityką Prywatności


Ważne: Każda aktualizacja zawiera w sobie zmiany z poprzednich wersji.

Aktualizacja Menedżera Pojazdów do wersji 3.0 PL+ z dnia 03.10.2022

 • Usprawnienia sprawdzania terminów:
  • Podczas startu programu uruchomienie sprawdzania terminów nie "blokuje" już głównego ekranu programu (co mogło sugerować niepoprawne działanie programu).
  • Podczas sprawdzania terminów dodano informację o postępie (co jest sprawdzane, ile czasu pozostało).
  • Jeśli proces sprawdzania trwa zbyt długo użytkownik ma możliwość przerwania operacji i zmiany ustawień terminarza w opcjach programu w celu usprawnienia działania terminarza (wyłączenia zbędnych opcji, zawężenia zakresu dat, itp). • Dodano sortowanie po nazwie dla list wyboru: CK, Rodzaj pojazdu, Nr floty, Właściciel, Rodzaj prac, Rodzaj paliwa, Rodzaj terminu, Rodzaj opony, Rozmiar opony, Rodzaj wydatków.
 • Nowy wygląd ekranów informacyjnych / potwierdzających wykonanie czynności, zliczania sum w tabelach. Możliwość rozszerzenia ekranu (gdy treść nie mieści się w widocznym oknie).
 • Zmiany w interfejsie użytkownika. Poprawa czytelności ekranów:
  • Większe litery
  • Zmiana rozmiarów okien
  • Usunięcie zbędnych elementów


Aktualizacja Menedżera Pojazdów do wersji 2.9 PL+ z dnia 15.09.2021

 • NOWOŚĆ: Funkcja hurtowego usuwania danych z tabel w podanym zakresie dat.

  Administrator ma teraz możliwość usunięcia wielu danych w jednym kroku. Pozwoli to na pozbywanie się niepotrzebnych już, historycznych danych, a przez to przyspieszenie pracy programu.

  Przykładowo: teraz możliwe jest usunięcie wszystkich kosztów w latach 2010-2019.
  Szukaj w menu Administracja -> Administracja bazą danych -> zakładka: Usuwanie wierszy tabeli. • NOWOŚĆ: Rozszerzono raporty dotyczące zużycia paliwa (ciągłe, wg. przebiegu, wg. motogodzin) o podsumowanie informacji dot. ilości litrów spalonego paliwa, ilości przejechanych kilometrów / przepracowanych motogodzin.

 • Drobna reorganizacja menu i usunięcie zbędnych, nieaktualnych opcji programu.
 • Skorygowano kontrast napisów w miejscach gdzie użyte fonty były szare.
 • Skorygowano problem z brakiem polskich liter w niektórych systemach operacyjnych.


Aktualizacja Menedżera Pojazdów do wersji 2.8 PL+ z dnia 27.04.2021

 • NOWOŚĆ: Automatyczna kopia bezpieczeństwa: cykliczne tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych podczas uruchamiania programu co zadany okres (np. co 30 dni).


 • Funkcja ta może ułatwić odzyskiwanie danych np. w przypadku awarii dysku twardego.
 • Ustawienia archiwizacji, takie jak m.in. ilość tworzonych jednoczesnych kopii, czas między kolejnymi backupami mogą być zmieniane przez Administratora w Opcjach programu.

 • NOWOŚĆ: Dodano sprawdzanie terminu legalizacji tachografu (odnosi się do pola na ekranie Pojazd: "Data legalizacji tachografu". Funkcja włączana w opcjach programu).
 • NOWOŚĆ: Dodano opcję uniemożliwiającą zmianę numeru ewidencyjnego pracownika / kierowcy w kartotece osobowej (funkcja konfigurowana w opcjach programu).
 • Dodano zapamiętywanie ustawień filtrów na raportach po przejście na inny ekran.

 • Poprawka mechanizmu podpowiadania dat, wyeliminowanie błędu w przypadku wadliwego formatu daty.
 • Skorygowano eksport danych do arkusza CSV (błędne formatowanie znaku cudzysłowia).
 • Skorygowano nazewnictwo pól w terminarzu.
 • Skorygowano problem z formatowaniem dat w tabeli sprawdzania terminów.
 • Skorygowano problem z eksportem wyniku sprawdzania terminów do TXT (w pewnych przypadkach program gubił ostati wiersz).
 • Kilka innych, drobnych poprawek i usprawnień.


Aktualizacja Menedżera Pojazdów do wersji 2.7 PL+ z dnia 27.10.2020

 • Usprawnienie: Automatyczne wstawienie Pojazdu w trakcie dodawania danych gdy wybrano filtr na numer rejestracyjny.
 • Usprawnienie: Tabela Przejazdów - gdy sortowanie po dacie sortuj również po stanie licznika (z kilometrówki VAT).
 • Usprawnienie: Obsługa skalowania rozdzielczości (np. gdy ustawiono w Windowsie skalowanie rozmiaru czcionek na 125%).
 • Korekta raportu Ewidencji przejazdów / Kilometrówki VAT (Błędne sortowanie po dacie i przebiegu oraz błąd pobierania NIP).
 • Korekta modułu notatnika.
 • Drobne korekty w interfejsie użytkownika.
 • Domyślna lokalizacja nowotworzonej bazy danych w folderze C:\Pojazdy_DB


Aktualizacja Menedżera Pojazdów do wersji 2.6 PL+ z dnia 17.01.2020

 • Automatyczne kopiowanie stanu licznika z innych ekranów (np. Przejazdy, Koszty, Zużycie Paliwa, Naprawy, Szkody, Karty Drogowe, Wyposażenie) do historii przebiegów. • Dodatkowa opcja włączania/wyłączania kopiowania stanów licznikowych między ekranami.
 • Przycisk "Deaktywuj wszystkie znalezione terminy" na ekranie sprawdzania terminów.
 • Możliwość ręcznego wskazania ścieżki do bazy danych
 • Drobne korekty w interfejsie użytkownika


Aktualizacja Menedżera Pojazdów do wersji 2.5 PL+ z dnia 12.02.2019

 • Zapamiętywanie ustawień filtra na miesiąc, rok, nr rejestracyjny
 • Dostęp do logów programu (przycisk F12)
 • Raport: koszty wg kierowcy - poprawione sortowanie
 • Drobne korekty w interfejsie użytkownika
 • Korekta błędów związanych z obsługą pamięci operacyjnej
 • Poprawa mechanizmu logowania do programu (poprawa bezpieczeństwa)
 • Zmiany kosmetyczne w raportach


Aktualizacja Menedżera Pojazdów do wersji 2.4 PL+ z dnia 20.04.2018

 • Sprawdzanie terminów podczas startu komputera
 • Sprawdzanie zaplanowanych zdarzeń na podstawie przebiegu podczas startu komputera
 • Włączenie sprawdzania: Ustaw stosowną opcję w Menu programu: Dane - Opcje - Sprawdź terminarz podczas startu komputera
 • Korekta zauważyonych drobnych błędów


Aktualizacja Menedżera Pojazdów do wersji 2.3 PL+ z dnia 29.11.2017

 • Zwiększenie czytelności okien poprzez zmianę kontrastu (fonty w czarnym kolorze)
 • Korekta okien dialogowych, poprawa problemu z nie zawsze działającymi przyciskami TAK/NIE
 • Korekta zauważyonych drobnych błędów


Aktualizacja Menedżera Pojazdów do wersji 2.2 PL+ z dnia 18.05.2016

 • Sortowanie wyniku sprawdzania terminów wg daty lub numeru rejestracyjnego
 • Konfiguracja sposobu sortowania terminarza
 • Nowa funkcja: Tworzenie kilometrówki na podstawie przejazdów z poprzedniego miesiąca (dostępna również w wersji MINI) • Zmiany kosmetyczne w interfejsie użytkownika oraz oczywiście nowa szata graficzna w stylu Windows 10


WAŻNE dla posiadaczy Raportów Dodatkowych:
Jednocześnie z niniejszą aktualizacją pobierz i zainstaluj ponownie najnowsze wersje Raportów Dodatkowych.


Aktualizacja Menedżera Pojazdów do wersji 2.1 PL+ z dnia 16.11.2015

 • Nowa szata graficzna w stylu Windows 10
 • Możliwość zapisu wykresów do pliku BMP
 • Konfiguracja zakresu filtrów na rok OD - DO
 • Dodatkowa opcja: sprawdź terminy tylko dla aktywnych pojazdów (bez sprzedanych, złomowanych, ...)


WAŻNE dla posiadaczy Raportów Dodatkowych:
Jednocześnie z niniejszą aktualizacją pobierz i zainstaluj ponownie najnowsze wersje Raportów Dodatkowych.


Aktualizacja Menedżera Pojazdów do wersji 1.0.14 PL+ z dnia 02.10.2014

 • Zapamiętywanie szerokości kolumn w tabelach. Teraz gdy zmienisz szerokość kolumny program zapisze te ustawienia i przywróci po ponownym uruchomieniu programu
 • Drobne poprawki kosmetyczne w interfejsie użytkownika


Aktualizacja Menedżera Pojazdów do wersji 1.0.13 PL+ z dnia 12.04.2014

Gotowość do prowadzenia kilometrówki VAT
 • Dostosowanie programu do aktualnej ustawy o VAT i zmian wchodzącymi w życie po 1 kwietnia 2014
 • Prowadzenie i wydruk Ewidencji przebiegu pojazdów - kilometrówka VAT
 • Kilometrówka VAT zgodna z wymogami Urzędów Skarbowych i ustawą o VAT
 • Formularz VAT26


Aktualizacja Menedżera Pojazdów do wersji 1.0.12 PL+ z dnia 07.11.2013

Nowe funkcje:
 • Import listy pracowników / kierowców
 • Filtrowanie listy pojazdów wg statusu (aktywny, sprzedany itp)
 • Filtrowanie listy pojazdów wg numeru floty
Modyfikacje:
 • Raport przejazdy wg kierowców - teraz dane sortowane są tak jak dane w tabeli przejazdy
 • Raport zestawienie kart drogowych - teraz zawiera stan licznika przed i po


Aktualizacja Menedżera Pojazdów do wersji 1.0.11 PL+ z dnia 22.06.2012

Nowe funkcje:
 • Ulepszenie ekranu sprawdzania terminów:
  • nowa kolorystyka, czytelniejszy opis terminu, szczegóły oraz możliwość rozszerzenia okna
  • możliwość zmiany elementu bezpośrednio z ekranu sprawdzania terminów
  • deaktywacja elementu bezpośrednio z ekranu sprawdzania terminów
  • usunięcie elementu bezpośrednio z ekranu sprawdzania terminów
  • możliwość przejścia do tabeli zawierającej wskazany element w przypominaczu
  • zapisywanie wyniku sprawdzania do arkusza .CSV oraz pliku tekstowego
  • przewijanie listy przy pomocy kółka myszki
 • Moduł importowania ewidencji przejazdów z arkuszy .CSV
 • Zapamiętanie i wczytywanie konfiguracji importów po ponownym uruchomieniu programu
 • Nowe uprawnienia użytkowników: dostęp do importów


Aktualizacja Menedżera Pojazdów do wersji 1.0.9 PL+ z dnia 19.06.2010

Nowe funkcje:
 • Możliwość wydruku informacji z wybranego ekranu, np. dane wskazanego pojazdu / kosztu / opony / naprawy
 • Obsługa kółka nawigacyjnego myszy w tabelach
 • Możliwość przewijania zawartości tabel przy użyciu kólka myszy
 • Funkcja automatycznego dodawania informacji o zatankowanym paliwie (z ekranu zużycia paliwa) do tabeli kosztów
 • Dodatkowy przycisk na ekranie zużycia paliwa [km] obliczający ilość przejechanych kilometrów na podstawie obecnego i poprzedniego stanu licznika
 • Możliwość dodawania trasy przejazdu bezpośrednio z tabeli odległości między miastami
 • Dodatkowe pole notatek na głównym ekranie (np. do zapisywania rzeczy do zrobienia)
 • i wiele innych


Aktualizacja Menedżera Pojazdów do wersji 1.0.8 PL+ z dnia 20.11.2009

Nowe funkcje:
 • Magazyn zasobów, części i paliw
 • Sprawdzanie stanów magazynowych, informowanie o wyczerpaniu zapasu
 • Rejestr cen paliw
 • Nowy sposób analizy danych: Wykresy
 • Wykres: Zużycie paliwa w analizie ciągłej
 • Wykres: Zużycie paliwa na podstawie przebiegu
 • Wykres: Zużycie paliwa na podstawie motogodzin
 • Wykres: Zmiana cen wskaznych paliw
 • Wykres: Koszty wskazanych pojazdów w roku
 • Wykres: Przebieg wskazanych pojazdów w roku
 • Nowe Raporty: "Zmiana cen wskazanego paliwa", "Stan magazynu"
 • i wiele innych

WAŻNE dla posiadaczy Raportów Dodatkowych:
Jednocześnie z niniejszą aktualizacją pobierz i zainstaluj ponownie najnowsze wersje Raportów Dodatkowych.


Aktualizacja Menedżera Pojazdów do wersji 1.0.7 PL+ z dnia 01.09.2008

Nowe funkcje:
 • Karty Drogowe ewidencja i drukowanie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 września 2002 r.
 • Podział kosztów według Centrów Kosztowych (CK) i kart drogowych
 • Wyszczególnienie kosztów związanych z zakupem paliwa
 • Nowe Raporty: 'koszty zakupu i suma zatankowanego paliwa', 'koszty związane z kartą drogową'
 • Automatyczna wysokość wierszy na raportach oraz informacja o aktualnie wybranym filtrze na datę i pojazd
 • Dodatkowe informacje o pojazdach: nr floty, nr ewidencyjny, status pojazdu (aktywny, sprzedany, zniszczony)
 • Moduł importowania zużycia paliwa wg kilometrów i motogodzin z arkuszy .CSV
 • Oznaczanie napraw jako 'dokonane' (nie uwzględniane podczas sprawdzania terminów)

WAŻNE dla posiadaczy Raportów Dodatkowych:
Jednocześnie z niniejszą aktualizacją pobierz i zainstaluj ponownie najnowsze wersje Raportów Dodatkowych.


Aktualizacja Menedżera Pojazdów do wersji 1.0.6 PL+ z dnia 26.07.2007

Nowe funkcje:
 • rejestr aktualnego stanu licznika przebiegu oraz historii przebiegu
 • informowanie dla podanego stanu licznika przebiegu o:
   naprawach, przeglądach gwarancyjncych, technicznych, wymianie wyposażenia, wymianie opon, terminach dokumentów, itp.
 • rejestr szkodowości: szkody komunikacyjne, wypadki, stłuczki
 • obliczanie zużycia paliwa na podstawie motogodzin
 • obliczanie zużycia paliwa na podstawie ilości przejechanych kilometrów i zużytego paliwa
 • nowy słownik: rodzaje napraw, zapamiętanie rozmiaru okna
 • nowe pola dla pojazdu: normy zużycia paliwa, data legalizacji tachografu
 • eksport wyniku sprawdzania terminów do arkusza CSV
 • nowe raporty: rejestr szkodowości, rejestr przebiegów, zużycie paliwa na podst. [km] i [mth]


Aktualizacja Menedżera Pojazdów do wersji 1.0.5 PL+ z dnia 12.01.2007

Nowe funkcje:
 • Rozliczenia czasu pracy pojazdów na podstawie stawek za godzinę pracy
 • Większa ilość rodzajów pojazdów i stawek za km. (zwiększona do 20)
 • Wystawianie i kontrola zleceń na użytkowanie pojazdów
 • Moduł Terminarz - (badania lekarskie, termin winiet, itp.)
 • Rejestr opon
WAŻNE - Dla posiadaczy Raportów Dodatkowych nr I:
  Jednocześnie z niniejszą aktualizacją Pobierz i zainstaluj ponownie Raporty Dodatkowe.


Aktualizacja Menedżera Pojazdów do wersji 1.0.4 PL+ z dnia 01.04.2006

Nowe funkcje:
 • Możliowość zdefiniowania nowych rodzajów pojazdów (np. przyczepy, ciągniki) poprzez zmianę nazw rodzajów pojazdów w słowniku
 • Eksport zestawienia rocznego do arkuszy .CSV
 • Zapamiętywanie ustawień importu kosztów / tankowania po zamknięciu okna importu
Poprawki:
 • błąd przy edycji notatek
 • błąd związany z blokowaniem bazy po awaryjnym zamknięciu programu
 • błąd w polu opis wydatku w tabeli kosztów
Zawarto poprzednie aktualizacje:
 • import danych kosztowych i tankowań z arkuszy .CSV
 • eksport tabel do arkuszy .CSV
 • obsługa dwóch rodzajów paliwa: płynnego i gazu LPG
 • i inne...


Aktualizacja Menedżera Pojazdów do wersji 1.0.3 PL+ z dnia 13.02.2006

Nowe funkcje:
 • import danych kosztowych i tankowań z arkuszy .CSV
 • eksport tabel do arkuszy .CSV
 • obsługa dwóch rodzajów paliwa: płynnego i gazu LPG
 • automatyczne sumowanie tankowania na dany dzień
 • kalkulator kredytowy
 • aktualizacja instrukcji obsługi
Poprawki:
 • umieszczanie na raportach dłuższych informacji
 • blokowanie tabeli zużycia paliwa po wyborze sumowania danych
 • weryfikacja pól liczbowych


Dla firmy: Asystent Firmowy PL+ Nowoczesna Aplikacja Internetowa do Zarządzania Firmą
Dla domu: Domowe Finanse PL+ Planowanie i Kontrolowanie Osobistego Budżetu