Uniwersalne Oprogramowanie dla Firm i Biura

Łatwa obsługa, Wieczysta licencja, Darmowa wysyłka

logo

Ekrany raportów dodatkowych NR 1 do programu EWIDENCJA WYPOSAŻENIA PL+

Główny ekran raportów:
Sumaryczne zestawienie sprzętu wg rodzaju:
Sumaryczne zestawienie sprzętu wg rodzaju - podgląd:
Sumaryczne zestawienie komputerów wg rodzaju:
Sumaryczne zestawienie komputerów wg rodzaju - podgląd:
Zestawienie sprzętu dla wskazanego klasyfikatora:
Zestawienie sprzętu dla wskazanego klasyfikatora - podgląd:
Zestawienie komputerów dla wskazanego klasyfikatora:
Zestawienie komputerów dla wskazanego klasyfikatora - podgląd:
Zestawienie dostawców / kontrahentów:
Zestawienie dostawców / kontrahentów - podgląd:
Dla domu: Planowanie i kontrolowanie domowego budżetu