Uniwersalne Oprogramowanie dla Firm

program ewidencja pojazdów, wyposażenia, obsługa biura, zlecenia, urlopy

logo

Ekrany raportów dodatkowych NR 2 do programu MENEDŻER POJAZDÓW PL+

Główny ekran raportów:
Sumaryczne zestawienie kosztów:
Sumaryczne zestawienie kosztów - podgląd:
Kontrola według przebiegów:
Kontrola według przebiegów - podgląd:
Kontrola terminów:
Kontrola terminów - podgląd:
Dane szczegółowe o pojazdach:
Dane szczegółowe o pojazdach - podgląd:
Dla domu: Planowanie i kontrolowanie domowego budżetu