Uniwersalne Oprogramowanie dla Firm

program ewidencja pojazdów, wyposażenia, obsługa biura, zlecenia, urlopy

logo

Ekrany raportów dodatkowych NR 1 do programu MENEDŻER POJAZDÓW PL+

Główny ekran raportów:
Zbiorcze zestawienie kosztów:
Zbiorcze zestawienie kosztów - podgląd:
Zbiorcze zestawienie przejazdów:
Zbiorcze zestawienie przejazdów - podgląd:
Zbiorcze zestawienie napraw:
Zbiorcze zestawienie napraw - podgląd:
Zbiorcze zestawienie wyposażenia:
Zbiorcze zestawienie wyposażenia - podgląd:
Zbiorcze zestawienie dokumentów:
Zbiorcze zestawienie dokumentów - podgląd:
Dla domu: Planowanie i kontrolowanie domowego budżetu